O činné kompetenci

Činná kompetence jak název napovídá je o tom, že kompetentní je ten, kdo se kvalifikuje činem.

Pokud jednotlivec, organizace nebo lid poptají konkrétní návrh k řešení, je tento veřejně vystaven tak, aby ti, kdo chtějí podat návrh na řešení tomuto návrhu rozuměli a věděli do kdy a kam mají svůj návrh adresovat.

Následně se sejdou navrhovatelé k obhajobě a oponentuře svých řešení a algoritmem činné kompetence své návrhy ohodnotí. Při této obhajobě a oponentuře se navrhovatelé vzájemně zdokonalí v daném problému a nadále spolupracují.

Což znamená, že po vzájemném vyhodnocení vzejde jedno nejlepší řešení. Tím se stane z navrhovatele řešitel, který musí přijmout práva i povinnosti k realizaci řešení.

Pokud se ukáže, že řešitel neplní úkoly v souladu s vítězným řešením, je nahrazen některým z ostatních navrhovatelů řešení, kteří se účastnili obhajoby, oponentury i hodnocení.

Spolupracovat na jednom řešení může i více řešitelů. Pokud ani po změně řešitele nedojde k plnění řešení může navrhnout změny v řešení tým řešitelů, navrhovatelé, zadavatelé nebo plénum.

Pokud ani tak nedojde k plnění řešení, vyhlásí se nová činná kompetence na daný problém k řešení s tím, že jsou v novém vyhlášení činné kompetence zohledněny vady z předchozího neúspěšného řešení. Tyto změny při řešení by měli proběhnout maximálně v několika měsících.

Průběh činné kompetence je vždy veřejný a musí být vystaven tak, aby měli navrhovatel, plénum i zadavatel v průběhu činné kompetence možnost vše sledovat.

Uplatnění činné kompetence znemožňuje to, že někteří něco prosazují a jiní to jinak vykonávají.Comments are closed.