Jak s Činnou kompetencí změnit systém

S blížícími se volbami, čím dál více slyším od svých známých, že nemají koho volit. Za posledních
dvaatřicet let jsme si zkusili, že mainstreamové velké strany ve skutečnosti žádnou změnu
nepřinesou. Nezbývá nám tedy, než si vybrat mezi menším zlem a velkým zlem.
Přitom ale ani s tím malým zlem tak úplně nesouhlasíme. Ne, že bychom souhlasili se všemi body
programu, například:,,…radši Piráty než KDU-ČSL“. Volíme tedy něco, s čím tak úplně nesouhlasíme,
ale je to ,,to menší zlo“.

Co s tím?
Menší alternativní strany, které by mohli přinést opravdovou změnu, jsou tady bohužel bez šance.
Co vede Českého občana k tomu, aby opravdu věřil, že žádná malá strana není dost dobrá a nezvládla by přinést změnu? Jsme tak moc zvyklí na politickou propagandu posledních třiceti let, že to, co neznáme, z toho máme strach a nevěříme tomu. (Respektive nevěříme tomu, na co nevidíme
reklamy v televizi a na internetu).
Obecně převládá názor, že se malá strana dostane do sněmovny, a bude mít moc málo hlasů na to,
aby mohla reálně něco změnit či ovlivnit. A proto, se raději volí velké strany. Proto tady máme pořád pár stejných papalášů, kteří si jen převlékají pláště – aby nepřišli o nabyté výhody.
Naproti tomu, řešením by byly právě malé strany. Například více malých stran v parlamentu – jednak
pro větší rozmanitost, a jednak malé strany nejsou spojeny se systémem. Mohly by tudíž snáze
prosadit změny. S Činnou kompetencí by ty změny mohly být zrealizovány během několika týdnů,
maximálně měsíců.
Pro lepší představu uvedu příklad. Teď to funguje tak, že se politici sice mění, ale úředníci ve státní
správě zůstávají. Proto systém nefunguje tak dobře, jak by měl. (Sami si můžete udělat obrázek, jak
dlouho trvá například vyřídit stavební povolení).
Naproti tomu Činná kompetence by tento problém řešila tak, že by jednoduše bylo vyhlášeno
výběrové řízení na obsazení odborných pozic – (Čk).
Takže například nově jmenovaný ministr by na jeho ministerstvu vyhlásil volbu pomocí Čk na
jednotlivé odborné pozice ve vedení (např. náměstek). Volili by sami zaměstnanci ministerstva,
protože ti o problematice a chodu úřadu ví nejvíc. Měli by tak možnost si zajistit do vedení ty
nejkvalifikovanější pracovníky, které mají k dispozici. Naproti tomu teď je to spíše o tom, kdo se s kým zná a z hlediska odbornosti dané pozice je to opravdu problém.
Takto by Činná kompetence mohla být aplikována postupně všude. Na ministerstvech, ve firmách,
v zastupitelském systému obcí – zkrátka všude, kde je třeba odborného rozhodování.
Tohle tedy vidím do budoucna jako řešení. Český občan by měl dát více šancí malým stranám, a malé
strany by se měli věnovat více tomu, jak by změny realizovaly.

Za tým ČK


Gabriela Krajščáková